Verilen Hizmetler

Resmi prosedurlerin yerine getirilmesi; Hastahane, morg, belediye, bakanlık, konsolosluk işlemleri.

Dini vecibeler; Cenazenin  muhafazası İslami usullere gore yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması ve  namazın eda edilmesi.

 • Avrupa’da defin edilecekse mezar yerinin arastirilması.
 • Cenaze başka bir ülkeye gönderilecekse bu organizeyi uçak ambulans vb araçlarla gerçekleştirilmesi,
 • Refakat edecek kişiye gidiş-dönüş uçak bileti sağlanması.

Cenaze  AB dışına nakli halinde  gömülmek istediği ülkede defnedilmesine yasal bir engel olmaması gerekmektedir.

Üyelik  Şartları

 1. Avrupa’da daimi ikametgahı olmak.
 2. Turist olarak,öğrenci veya geçici görev vb sebepler için Avrupa’da bulunan şahıslar özel şartlar dahilinde geçici üyeliğe kabul ediebilirler.

Hizmetlerden yararlanabilecek kişiler:

 • a) Kayıtlı üyenin resmi varisleri merhum kişi için Fonun sunacağı hizmetlerden yardım talebinde bulunulabilirler. Bu durumda gerekli resmi belgeler hazır olmalıdır. Fon maddi  imkânları çerçevesinde talep edilen yardımın tamamını, bir kısmını ve yardım şeklini düzenler. Bu yetki tamamıyla fona aittir.

Bu şartlar altında

 1. Bağış yapan üye
 2. onunla aynı dosyada  kayıtlı bulunan eşi,
 3. 18 yaşından küçük evlenmemiş çocukları
 4. dünyaya ölü gelen çocukları fonun hizmetlerinden yararlanırlar.
  • Özürlü ve kalıcı hastalığı olan çocuklar özel şartlarla üyelikten yararlanırlar.
  • Tedavisi ölüm ile sonuçlanabilecek bir hastalığa yakalanmış olan (kalp hastalığı, kanser veya AIDS gibi) kişiler özel şartlarla üye olabilir. Eğer yanlış bilgi vererek üye olmuş ise, bu üyelik geçersizdir. Yanlış bilgilendirme sonucu üye olup hayatını kaybeden kişinin yakınları hiçbir hak talep edemezler.
  • Vefatın intihar sonucu gerçekleşmesi halinde kurum hiçbir masraf üstlenmez, herhangi bir ödeme de yapmaz.

Üyeliğin Başlaması

 • a- Eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulmuş digital form veya imzalanmış kayıt formu.
 • b- Aile fertlerini kapsayan kimlik belgeleri ve evlilik cüzdanı veya beraber yaşama belgesi fotokopisi
 • c- Bu belgelerin vakfa ulaştırılması.
 • d- Kayıt masrafının ve yıllık bağış miktarının ödenmiş olması
 • e- Fon İdaresinin müracaatı kabul etmesi ve kart göndermesi ile başlar. Fon idaresi müracaatı iki hafta içinde sonuçlandırır.

Üyelik kartı

Kayıt işlemleri bittikten sonra  üyelik kartı gönderilir. Fon üyeliği bu kart ile başlar. Üye bu kart ile vakfın  sunduğu diğer imkanlardan da faydalanır.

Kayıt formundaki hatalar veya  para transferinde oluşan aksaklıklar üyenin sorumluluğundadır.

Kayıt Masrafı ve Yıllık Bağış Payı

Fona başvuru anında kayıt masrafı ödenir. Üyeliğe kabulden sonra da yıllık katkı payı tahsil edilir. Bu miktarı her yıl Ekim ayında fon kaynaklarına ve o yılın cenaze masraflarına bakarak Vakıf İdaresi karara bağlar.

2020 yılının kayıt ücreti 18 yasindan kucukler 35 euro, 18 yasindan buyukler 65 euro olarak belirlenmistir.

Vefat Durumu

Cenaze üyelerimizin vefatı durumunda yapılması gerekenler:

 1. Rawda cenaze Fonunu haberdar etmek : +31 6 36 37 43 31
 2. Nüfus Cüzdanı, Pasaportu,  evli ise  Evlilik Cüzdani,
 3. Doktor raporu (A ve B formu)
 4. Avrupa dışına  gidecek cenazeler için  “Medical statement” formu.
 5. Refakatçinin isim, soy isim, doğum tarihi  ve döneceği tarih fona bildirilmeli.

Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masrafları üye kendisi karşılar, bu durumda Cenaze Fonu sorumluluk üstlenmez.

  • Bağışçı Üyenin Avrupa dışında Vefatı Halinde aile  kendi imkanları dahilinde cenaze defin işlemini yapar.  Ölüm raporuyla birlikte müracaat edilmesi durumunda  vakfın belirleyeceği maddi yardım yapılır. Cenazeyi Avrupa’ya  getirmek vakfın hizmetlerinde yoktur.
  • Avrupa’da yapılacak defin işlemleri cenazeye en yakın mezarlığa yapılır. İlk dönem masraflar fon üzerinden karşılanır. Özel mezar temini, satın alma vb detaylar cenaze sahipleri ile ayrıyeten görüşülür.
  • Fon özvarlığını muhafaza ve diğer üyelerin haklarını korumak için vefat durumunda masrafların belirlenecek miktarını üyeden tahsil eder.

Üyeliğin sona ermesi

Bir üye, yazılı bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir. Üyelik, çıkıs dilekçesinin derneğe ulaştığı tarihten itibaren sona erer.  Ayrılan üyeye herhangi bir ödeme yapılmaz.Yanlış bilgi vererek kayıt yaptıranlar üyelikten düşürülürler. Fon Yönetimi kendi tüzel kişliğinde, fonun şahsi manevisine zarar verdiğini tespit ettiği herhangi bir üyesinin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.Üye sayesinde hizmetlerden yararlanan eşi, boşandığında üye üzerinden yararlanma hakkını kaybeder. Kendilerinin veya  eşlerinin üye olmak için yapacakları yeni müracaatları o zamanki  şartlara göre değerlendirilir.

Üyeler kendisi ve aileleri hakkındaki yeni doğan çocuk, adres, medeni hal, banka hesabı vb. değişiklikleri iki hafta içinde fona yazılı olarak bildirmelidir. Bu bilgilerin olmayışından doğacak aksaklıklar üyeyi etkileyebilir.

Yabancı kişilerin aile bireyi olarak bildirilmesi durumunda bu üyelikler iptal edilir.

Tüzük sonu ve anlaşmazlık çözümü

Rawda cenaze yardımlaşma fonunun hedefi topluma faydalanacağı  bir havuz oluşturmaktır. Kayıt yaptırmak isteyen her kişi bu sözleşmeyi kabul etmiştir. Vakıf İdaresi üyelere ve fona faydalı olduğunu kararlaştırdığı noktaları sözleşmeye ekleme veya çıkarmaya; Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıklarda üye ve kurum menfaatini gözetecek şekilde karar vermeğe; yukarıda özeti verilen maddelerin detaylarını belirlemeğe yetkilidir.