Rawda Uitvaartsteunfonds

Rawda Uitvaartsteunfonds doet dienst onder de Stichting Halal Leven. Het Fonds werkt binnen en buiten Europa samen met andere fondsen, stichtingen, verenigingen, federaties en bedrijven op sociale maar ook religieuze velden. Samen met hen gaat het Fonds een materiële en spirituele solidariteit aan.

Rawda Uitvaartsteunfonds staat u bij in uw moeilijke en hectische tijden waarbij uw hoofd niet staat bij administratieve rompslomp, bureaucratische zaken en u zich het beste bezig kunt houden en kunt kommeren om uw geliefden en naasten. Wij volgen de officiële procedures voor de laatste reis van de overledene, tevens organiseren we de repatriëring en begrafenis
handelingen. Het Fonds is geen verzekeringsbedrijf maar een organisatie die de wederzijdse hulpvaardigheid en steun bevordert.

De doelstelling van het Fonds is een financiële en spirituele bijdrage te leveren aan personen die binnen de EU leven met een verblijfstitel en komen te overlijden.

Overlijden

Wat dient men te doen in geval van overlijden:

1- Bellen naar Rawda Uitvaartsteunfonds: +31 636 37 43 31

2- Turkse Nüfus Cüzdanı, Identiteitskaart, Paspoort en indien getrouwd huwelijksakte,

3- Doktersverklaring (A en B formulier)

4- Voor de overledenen die naar landen buiten Europa vervoerd dienen te worden, het “Medical statement” formulier

5- De naam, achternaam, geboortedatum en datum van terugkeer van de begeleidende persoon doorgeven.

Kosten die voortvloeien doordat een van de documenten die hierboven zijn genoemd ontbreken, worden door het lid zelf gedragen, in dit geval heeft het Uitvaartsteunfonds geen enkele verantwoordelijkheid.

    1. In geval van overlijden van het donerende lid buiten Europa, draagt de familie van de overledene zelf de kosten van de begrafenis. Bij overhandiging van de overlijdensakte bij het Fonds wordt een door het Fonds vastgesteld bedrag uitbetaald als financiële steun. Het Fonds heeft geen diensten om een overledene naar Europa te halen.
    2. Begrafenis in Europa wordt geregeld op een locatie die het dichtst in de buurt is van de overledene. De eerste kosten worden door het Fonds gedragen. Zaken zoals het verkrijgen van een privé begraafplaats, aankopen ervan en andere details worden met de betrokkenen besproken.
    3. Het Fonds draagt zorg voor eigen behoud en voor de rechten van andere leden, met dit doel voor ogen incasseert het Fonds de vast te stellen kosten in geval van overlijden, van het lid.

Diensten

Officiële procedures uitvoeren, handelingen in Ziekenhuizen, Mortuaria, gemeentes, ministeries en afhandelen van consulaire zaken.

Religieuze verplichtingen

Het behouden van het stoffelijk overschot, de rituele wassing volgens de islamitische richtlijnen, het aanbrengen van het lijkleed, de bekisting en het uitvoeren van het overlijdensgebed.

Indien de begrafenis in Europa zal zijn, uitzoeken van een geschikte begraafplaats.

Indien de overledene naar een ander land dient te gaan, wordt deze organisatie afgehandeld door het regelen van vervoer per ambulance en vliegtuig of andere noodzakelijke middelen van vervoer.

Retourticket voor de begeleidende persoon.

Indien de overledene naar een land buiten de EU dient te worden vervoerd, dienen er geen wettelijke belemmeringen te bestaan in het land waar de overledene begraven wil worden.

Beëindiging lidmaatschap

  1. Lidmaatschap kan geannuleerd worden middels een schriftelijke aanvraag. Het lidmaatschap vervalt op het moment dat deze aanvraag de stichting heeft bereikt. Er wordt geen enkele betaling gedaan aan het lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd.
  2. Het lidmaatschap van personen die lid zijn geworden door het verstrekken van verkeerde informatie, komt te vervallen. Het bestuur van het Fonds behoudt het recht, volgens de statuten, om een lid dat schade berokkent aan de persoonlijkheid van het Fonds, te royeren.

De partner van een donerende lid, verliest de rechten in geval van echtscheiding. De aanvraag voor lidmaatschap van deze betrokkene of van de partner, wordt onder de nieuwe condities in heroverweging genomen.

Informatieplicht

Leden zijn verplicht om veranderingen over hun eigen persoon en hun gezinsleden, nieuwgeboren kinderen, adres, burgerlijke staat, bankgegevens en andere wijzigingen binnen twee weken, schriftelijk door te geven aan het Fonds. De problemen die kunnen ontstaan door gebrek aan deze informatie kunnen van invloed zijn op het lid.

Het opgeven van niet verwanten als individu van een gezin, laten het recht op lidmaatschap vervallen.

Statuten en oplossing geschillen

Rawda Uitvaartsteunfonds heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap.  Elk persoon die zich wil aanmelden gaat akkoord met deze overeenkomst. Het bestuur van het Fonds heeft het recht om zaken die een bijdrage kunnen leveren aan het Fonds en aan de leden, toe te voegen aan deze overeenkomst of zaken eruit te halen; verder heeft het bestuur het recht om de geschillen over de diensten te beslechten waarbij de belangen van de leden en het Fonds in ogenschouw worden genomen; voorts heeft het bestuur de bevoegdheid om de artikelen die hierboven zijn weergegeven, in detail uit te werken.

CONTACT

Via onderstaande formulier kun t u met ons contact opnemen.
Of u kunt ons direct bellen  +31 6 36 37 43 31 of mailen info@rawda.nl

EMAIL ADRES

VOORNAAM

ACHTERNAAM

BERICHT